TTO – Hơn hộ dân thôn Hòa Bình, xã Tân Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) tự nguyện hiến đất làm sân bóng và nơi vui chơi cho mọi...Read more