Trước một nguồn tin cho rằng Hồ Ngọc Hà không xứng danh nghệ sĩ, cô đã 'đanh thép' bày tỏ quan điểm của mình. Khi đọc được một bài...Read more