12/06/2024 14:29

2 trường hợp cần phải thu hồi và đính chính sổ đỏ: Càng giữ lại càng thiệt thòi

2 trường hợp cần phải thu hồi và đính chính sổ đỏ: Càng giữ lại càng thiệt thòi

08:30, Thứ tư 12/06/2024 ( PHUNUTODAY ) - Theo quy định những trường hợp này cần phải thu hồi và đính chính sổ đỏ, càng giữ lại càng thiệt thòi2 trường hợp sổ đỏ cấp sai phải đính chính

Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định, sổ đỏ bị cấp sai thuộc 2 trường hợp dưới đây phải thực hiện thủ tục đính chính, gồm:

- Những trường hợp sổ đỏ có sự sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp sổ đỏ của người đó thì cần thu hồi lại

- Những trường hợp có sự sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 và khoản 6 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trường hợp thu hồi sổ đỏ bị sai thông tin như sau:

2 trường hợp cần phải thu hồi và đính chính sổ đỏ: Càng giữ lại càng thiệt thòi

Trường hợp bị thu hồi sổ đỏ

- Trường hợp mà giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng diện tích đất, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật đất đai thì cần phải thu hồi và sửa lại

Ngoài ra các trường hợp thu hồi sổ đỏ khác:

- Trong trường hợp mà nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên sổ đỏ đã cấp.

- Trường hợp cần cấp đổi sổ đỏ đã cấp.

- Trường hợp mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2 trường hợp cần phải thu hồi và đính chính sổ đỏ: Càng giữ lại càng thiệt thòi

Những trường hợp bị thu hồi sổ đỏ và đính chính

Các bước đính chính sổ đỏ sai sót thông tin

Bước 1: Hồ sơ thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ cấp sai thông tin, gồm: Bản gốc sổ đỏ; đơn đề nghị đính chính thông tin sổ đỏ.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho Văn phòng/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3: Thực hiện việc đính chính thông tin.

Nội dung được đính chính sẽ thể hiện tại cột "nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý" của Giấy chứng nhận với thông tin như:

“Nội dung... (ghi nội dung có sai sót) có sai sót, được đính chính lại là... (ghi thông tin được sửa chữa lại) theo biên bản kiểm tra ngày... của…”.

Bước 4: Trả kết quả không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ tiếp nhận hợp lệ; không quá 20 ngày làm việc đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

x Chia sẻTheo: giaitri.thoibaovhnt.vn copy linkLink bài gốcTác giả: Min Min

Tags: sổ đỏ đính chính thu hồi