Giải Trí

Trấn Thành

Nhiều khán giả tranh cãi xung quanh sự việc Trấn Thành bị Đài Truyền hình Vĩnh Long "cấm cửa"...