Tuyển sinh đại học sẽ có thêm khối O, B1, A2

Xuất hiện thêm khối thi A2, B1 Trong phương án tuyển sinh năm học 2015, nhiều trường đại học đã đưa ra các tổ hợp tuyển sinh mới.Ngoài các khối thi truyền thống (A, A1, B, D1), Trường ĐH Công nghiệp ...
1 2 351