TTO – Nếu như ở liên hoan guitar quốc tế đã dần quen thuộc thì đây là lần đầu tiên Hà Nội có liên hoan này, diễn ra...Read more