"nsnd-cong-ly"( Có 2 Kết quả )
Sao Việt ngày 23/2: Vợ chồng NSND Công Lý tiếp tục tới Nhật Bản chữa bệnh

Sao Việt ngày 23/2: Vợ chồng NSND Công Lý tiếp tục tới Nhật Bản chữa bệnh

02/03/2023
NSND Công Lý lên chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội

NSND Công Lý lên chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội

04/06/2020